• Generalforsamling blir 16.04.2018
 • Frist for å innsende forslag til behandling er 21.02
 • Navneskilt til postkasse eller calling.
 • Canal digital CD–Bredbånd
 • Avfallsbrønn - er i rute
 • Bunnledning rens og kamerakjøring
 • Ny takpapp - mv
 • Innhenter tilbud - dører
 • Vårtromsprosjektet
 • Rammeavtale med elektriker
 • Lys i Skårerlia
 • Elbil - Garasjer og ladestopler 

Les hele Nyhetsbrevet her