Comfort Rørleggeren  har fortalt litt om Varmvannsberedere
 
beredere som står på kjøkkenet og anbefaler at vi  bytter før de er 20 år, da følge-skade,  hvis de skulle begynne å lekke kan bli store……. Se mer i Nyhetsbrevet ..
 
Ventilasjon … igjen …
 
Det har kommet klager til styret, noen andelseiere har installert…………
 
 
Generalforsamlingen 2015 avholdes onsdag 15.april
 
Forslag til generalforsamlingen – må innsendes ………….