Generalforsamlingen 2013 - avholdes torsdag 11.april.   Sted: Framtia – 8. et. i Lørenskog hus

Forslag til generalforsamlingen må innsendes skriftlig til styret senest 26.februar
Legges i styrets postkasse i Skårer Terrasse 12, eller e-post til: post@skarerasen2.no

Fremdrift altan – vi er i rute. Planen henger i alle oppganger.
Alle vil få evalueringsskjema, dette skal leveres før det blir gått ferdigkontroll.

  • Hvis noen ikke leverer skjema, vil de selv bli ansvarlig for evt mangler.

Økonomi – endelig pris er foreløpig ikke klar, vi følger budsjett. 
Det blir økning på betaling fra mars måned.

Les hele nyhetsbrevet her