Møteplan 1-2009 
Mars uke 14 mandag  30.03.09
April uke 16 tirsdag   14.04.09
April uke 18  Generalforsamling 
onsdag 29.04.09
Mai uke 20  mandag 11.05.09
Juni uke 24  mandag 08.06.09

Notere allerede nå  at:
Generalforsamlingen 2009 flyttes til onsdag 29.april. Det blir på Smørbrødsalongen Skårersletta 45 kl 1830.
Saksdokumenter deles ut rett over påske

Saker til styrebehandling
Har du spørsmål eller saker til styret som skal styrebehandles må disse sendes skriftlig - adresse se over. 
 
Vaktliste for styrerommet
Dato Hvem har vakt
30.03.2009 Jacob
06.04.2009 Påske/stengt
13.04.2009 Påske/stengt
20.04.2009 Gørild
27.04.2009 Rune
04.05.2009 Birgith
11.05.2009 Styremøte og ny liste
18.05.2009 Vanja
25.05.2009 Jacob
01.06.2009 2.pinsedag/stengt

Pågående saker
Asfaltering av Skårerlia - er bestilt og blir igangsatt når snøen forsvinner.

Vi innhenter nå kostnadsoverslag på:
 Motorvarmere
 Oppussing av bad (men andelseiere står helt fritt til å velge leverandør)
 Ny leverandør av vinduer
 Skaffe reservedeler til altan vinduer
 Innhente  tilbud på beising av vinduer -alternativ til dugnad - Se også avsnitt om vedlikehold som kommer i årsberetningen

Saker som styret skal ta tak i senere i år
 Skaffe oversikt over status på andeler: bad, sluk, vinduer, dører 
 Se på mulighet for fellesdugnad på garasjer og parkeringsplass
 Brannfirma ønsker å møte oss etter generalforsamlingen
 Firma for "ny type" stigerør ønsker å møte styret - det kan vi ta i 2010-2011, men fortelle dem nå at vi er interessert
 Gjennomgang av vedlikeholdsplanen med Bori jan 2010
 Stigerør - se over 
 Nov: få inn nye tilbud på vasking av trapper
 
Regler for gjesteparkeringsplassene
Parkering er forbudt for beboere og naboer
Q-park vil bl.a sjekke opp - evt bøtelegge - de firmabiler som står parkert 
Gjester som skal parkere utover 3 døgn kan søke styret om dispensasjon.
Parkering kun tillatt med gyldig/synlig gjestekort.
Parkeringstid maks 3 døgn uavhengig om kjøretøyet har vært flyttet eller benyttet i mellomtiden. 
Området drives etter privatrettslige regler. Overtredelse kan medføre kontrollavgift og evt. borttauing

Dessverre har en del andelseiere blitt ilagt bot, men en regel er en regel og gjelder for alle. 
Det har faktisk blitt ledige plasser på gjesteparkeringen !
Spørsmål om ekstra parkering vi har ingen ekstraplasser, men 7 på venteliste.