Nyhetsbrevet finner du info om

  • Rentene har gått opp
  • TV-kostnad øker med kr 10.- pr md
  • Bunnledninger – prosjekt snart ferdig
  • Elbil prosjekt 1
  • Elbil prosjekt 2
  • Parkeringsproblemer til vinteren
  • Brannkontroll
  • Neste styremøte er 09.12.2019
    Kontoret - åpen mandager fra kl 1800-1900

Les hele nyhetsbrevet her