• Så den årlige pekefinger - ventilasjon
 • Eksplosjonsfare - fellesområder
 • Rentene går opp – igjen
 • TV-kostnad øker
 • Parkering Gjesteparkeringskort eller håndverks-dispensasjon 
 • Andre parkeringsproblemer
 • Bunnledninger – fornying
 • Fremdrift Elbilprosjekt del 1 – de 6 ladestasjoner snart klar til bruk
 • Fremdrift Elbilprosjekt del 2- klargjøring til faste plasser
 • Postkasse skilt
 • Vaskerier er nå nedlagt
 • Neste styremøte er 04.11.2019
 • Kontoret - åpen mandager fra kl 1800-1900

Les hele Nyhetsbrev 11 her