Våtromsprosjekt 2016-17 - Tore Orvei AS er  valgt til totalentreprenør. 

Styret invitere til  informasjonsmøte i Skårer Kirke onsdag 18.01.2017 kl 1800 -  

Onsdag 22.03 og 14.06 kommer både Tor Orvei AS og Obos prosjekt og detaljinformere. 

Les hele nyhetsbrevet her