Og når det ser slik ut, blir det også problem for parkeringsnaboer.


Vaktmestertjenesten brøyter opp alle ganger/veier, men mellom bilene kommer de bare til når vi setter opp skilt om at biler må fjernes så vi kan få  kjørt bort snø.  
Lar du din plass og din bil snø ned, er det du som selv må grave den fram, og ..

tenk på din parkeringsnaboJ
 hold det snøfritt rundt din bil

 

Saker til styret

Har du saker/klager til styret? Levere disse skriftlig i postkassa Skårer Terr 12, eller

e-post til : post@skarerasen2.no

 

Kontoret i Skårer Terrasse 12 er åpen hver mandag fra kl 1800-1900.

  • Stengt 20. og 27.12.
  • Neste styremøte 10.01.2011