Vi begynner året med  2  viktige infosaker.................. les Nyhetsbrevet her

Informasjsonsmøte onsdag 18.01 kl 1800 i Skårer Kirke - styret informerer om Våtråmsprosjektet  

Generalforsamling blir onsdag 05.04 -- forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være styret i hende - skriftlig - senest 21.02 

og sist men Juletrær -- sett det ut til konteinerne