Se Møteplan 1-2012

Les om:

Generalforsamlingen 2012 - er onsdag 28. mars. Sted: Framtia – 8. et. i Lørenskog hus
Forslag til generalforsamlingen må innsendes skriftlig til styret senest 26.februar

Div spørsmål til styret

  • Motorvarmer:
  • Altaner.
  • Parabolantenner
  • Miljøbil  fra Roaf (kommunen) –
  • Parkeringsplassen
  • Trappeoppgangen er fellesrom
     

/Portals/146/Nyhetsbrev%202012%2001.pdf