Alle andeler betaler den samme pris for altan.
Først når prosjektet er ferdig får vi eksakte tall. 
Pr dato har vi beregnet, at alle vil få en økning på kostnad for fellesgjeld og renter på ca 375 - pr måned.-      Denne økniing vil vil bli fra mars 2013 kanskje litt senere.

Felleskostnad drift vil endres ikke - om ikke noe uforutsett skjer blir det ingen økning på denne i 2013:-)