Vi ønsker folkene fra Vaktmesterkompaniet velkommen til oss.

Vi gleder oss stort til at de kommer riktig igang så det igjen kan bli litt fint omkring oss. 

Guttar som klipper gres er: Fra v Iver, Lars Amund og Hans. 
De vil stort sett komme hver torsdag fra mai til medio juli og deretter ca hver 10 dag.  
Som mange allerede har lagt merke til er første klipp som de har måttet bruke 3 dager på gjort området kjempefint :-) og de har lovet å holde denne standarden også i fremtiden. (I skrivende stund er de ikke helt ferdig med førse gjennomgang).


Vaktmester - fra v. Tor Ronny og Kjell  skal holde orden i våre fem blokke,  (og de 8 i SÅ3) garasjeområdet og tømme søppel mv .Også de vil stort sett komme hver torsdag året rundt. 
Husk! Har du merkander til det arbeide som utføres skal du gå til styret.
Ber om forståelse for at guttar bare skal  forholde seg til styret og ikke til den enkelte beboer.