Hanne Østebø er  oppvokst i Lørenskog hun har gått på Lørenskog videregående skole og hun er 40 år, har 2 jenter som er 18 år og hun arbeider i Oslo Kommune.

Hanne har bodd i Skåreråsen 3 – på adresse Skåreråsen 4 i 2 år  og hun tok i 2016 kontakt med styret og sa at hun gjerne ble med i styret dersom de manglet folk.

Du meldte deg frivillig – det er jo ikke helt vanlig, hvorfor ønsket du å bli med i styret?

Fordi jeg ville bli bedre kjent med det borettslag jeg var flyttet inn i og det første året i styret gikk veldig fort. Jeg mener at en styreleder bør bo i laget og det sa jeg da også fra om på generalforsamlingen i tirsdags og da ble jeg altså valgt til styreleder.

Har du noe styreerfaring fra tidligere siden du helt frivillig meldte deg?

Ja, jeg har sitter i styret i fagforeningen der jeg arbeider og har vært sekretær der i 8 år. Har også vært sekretær i Skårertoppen 2 brl og har hatt verv i Lørenskog håndball.

Det er altså en aktiv dame som har blitt styreleder i naboborettslaget.

Men Hanne, noen mener du var veldig anonym det første året du satt i styret.  

Ja det er nok rett, måtte jo bli litt kjent med arbeidsmåten og det er ikke en saksbehandlingsmåte som jeg er fornøyd med. Jeg er vant til å jobbe ganske strukturert, en del av min arbeidsdag går til møter så man lærer jo noe hele tiden. Uten å være negativ ønsker jeg styrearbeidet skal bli annerledes  Tror våre borettslag har vært ganske forskjellig mht styrearbeid.

Det tror vi også, men nå er du «sjefen» og nå kan du skrive og informere andelseierne?

Ja, jeg tenker å få mer strukturerte møter, og med hensyn til informasjon er det mye vi har å gjøre. Jeg ønsket å delegere mye til Vibeke og hun tok jo oppgaven på strake armen, opprettet facebookgruppe og er i full gang.  Det er nok av oppgaver til meg.

Ting tar tid, det er mye som jeg nå må gå igjennom,  jeg må lese meg opp på alle saker og vi må se hvordan oppgavene kan deles.  Men først må jeg få alt overlevert alt fra tidligere styreleder, jeg må få endre fullmakter, få tilganger og mye mye mer.

Og nå skal du også  bli kjent med beboerne i et stort borettslag

Ja vi skal ha dugnad tirsdag 9.mai da håper jeg å nå rundt i hele borettslaget, titte og prate litt. Tanken om å opprette «åpen kontor» en gang i måneden eller uken som dere i SÅ2 har, har  streifet meg,. Vi får se hva vi får til, her må jo hele styret bli med å dele oppgaver. Å være i styret er et verv, det er ikke en jobb man står i 24 timer i døgnet 7 dager i uken og det er ikke en jobb for bare en person, men jeg er innstilt på å bruke nok tid på borettslaget og jeg gleder meg til å komme riktig i gang. 

Er det noe mer du ønsker å si til beboerne nå?

Ja, jeg håper at de som har spørsmål om meg  og ikke minst om styrets arbeid vil ta kontakt direkte med meg på mob  948 86 045 eller og e-post
hanne.osterbo@vav.oslo.kommune.no

Vi avslutter og  ønsker lykke til med det nye vervet som styreleder i Skåreråsen 3 brl 😊   

 

2017-05-03/bso