Notat om administrasjon av : 6 felles ladestasjoner og lokasjonen, Garasjer Skåreråsen 2-3