Det er installert batteriløsning for det nye elektroniske låssystem i inngangsdørene

  • Nødstrømmen kan holde 4 timer – så langt strømbrudd har vi ikke hatt i de siste 39 årene ( hvor mange år før det vet vi ikke om)
     
  • Fra 20.09.2006 til 27.05.2013 hadde vi til sammen strømstans i 306,5 minutt.
     
  • I oktober i år var vi maks uheldig med strømstans i ca 300 minutter