Arbeidet med våre nye avfallstasjoner settes igang onsdag 15.nov - og det vil bli en del sprengninger fra  ca 20.nov -- Arbeidet vil pågå ca 4 uker