Den foreløpige pris vi har fått ligger på kr 12-16.000 pr stk - vi er mye i tivl om noen vil bli med på dette. Men før vi jobber videre med saken må vi ha en avklaring med Skåreråsen 3 om parkeringsretten.