Igangsetting er planlagt til 13.11. Arbeidet vil pågå i 4 uker. Kontainerne byttes ut med  nedgravd brønner type Metro. Tre brønner på hver stasjon. 
Søppel, papir og glass-metall.