Lufting: Lufting må ikke skje gjennom entrédør.

  • Montering av mekaniske/elektriske vifter i avtrekkskanaler og friskluftanlegg er altså ikke tillatt.
  • Vi gjør dere derfor oppmerksomme på at dette ikke må forekomme. En slik montering ødelegger den naturlige ventilasjonen som ligger til grunn i vår byggmasse. 
  • Bruk av kjøkkenventilator med utblåsing i friskluft er til sjenanse for naboer som får stekeosen inn i sine vinduer og skal ikke monteres 
  • Lufting foretas gjennom vinduene og ved å benytte friskluftventilene.