Det er vår -- vi må rydde både ute og inne ..............