Det er ingen planer om å sette ut henger. Du må selv kjører bort det du vil kaste.

http://www.roaf.no/loerenskog.247973.no.html 

Er du privatperson kan du levere følgende avfallstyper gratis:

 • Farlig avfall
 • Elektrisk- og elektronisk avfall
 • KFK-holdige kuldemøbler/Hvitevarer
 • Glass- og metallemballasje
 • Hageavfall (hageavfall kan ikke leveres på Lørenskog gjenvinnigsstasjon)
 • Papp og papir
 • Jern og metall 
 • Plast
 • Europaller
 • Tekstiler og klær til ombruk (også det som er hullete og slitt)
 • Vinduer (kan kun leveres på Skedsmo- og Aurskog-Høland gjenvinningsstasjon)
 • Vinyl og rørisolasjon
 • EPS, XPS, Cellegummi (gjelder det som er produsert før 2005 som inneholder farlig avfall)
 • Impregnert treverk
 • Dekk, med og uten felg (ikke industridekk)
 • Asbest (kan kun leveres på Skedsmo- og Aurskog-Høland gjenvinningsstasjon)