Har du noen gamle ting som skal kastes? Ikke sett dem i kjellerens fellesrom eller under trappen. Det meste er gratis å levere på Lørenskog gjenvinningsstasjon - og det er lett og kjører deropp . :-) 

Roaf-oppslag

Dagens åpningstider finner du her:

http://www.roaf.no/loerenskog.247973.no.html  

Tenk på dine naboer - eget rot og skrot er eget ansvar - vi har alle et ansvar for  

å få et godt og ryddig bomiljø