Seks av ti lader elbilen ulovlig, mener DSB. (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap). De ber bilforhandlere informere bedre. De aller fleste med elbil lader denne hjemme med vanlig stikkontakt. Det få vet er at dette ikke er lovlig.

– De vanlige stikkontaktene tåler ikke belastningen en elbil fører til. Konsekvensene kan være brann og livsfarlige elektriske sjokk. Forskriftene sier at slik hjemmelading ikke er tillat.

Må ha ladestasjon

Skal man følge kravene til riktig og lovlig lading må man skaffe seg en sikring på maks 10 ampere, ha en egen kurs for lading og en egen jordfeilbryter type B.

Ifølge Elbilforeningen bruker hele 63 prosent av elbileierne en vanlig stikkontakt.

– Andre land har mye strengere krav til lading enn Norge. 18. november fikk EU standardiserte ladeløsninger med en egen boks og type 2-kontakt.

Brann og svidde kontakter

Det er solgt mer enn 130.000 elbiler i Norge og salget har de siste årene hatt en eksplosiv økning. DSB gjennomfører hvert år 170.000 tilsyn og har sett eksempler på brann, og en rekke brente kontakter, som følge av hjemmelading.

Det må være egen jordfeilbryter:

– Hvis elbilen får en feil i ladesystemet så kan dette medføre jordfeil som forstyrrer jordfeilbrytere i huset ditt. Dette kan igjen føre til at du få et elektrisk sjokk når du tar på bilen som igjen kan føre til hjertestans og død.

– Forhandlernes ansvar 

DSB er ikke overrasket over at så få er klar over at de lader ulovlig.

De har sammen med Elbilforeningen, importører og Statens vegvesen fortalt om dette, men mener bilselgere må informere bedre om regelverket når folk kjøper elbil.

Også Elbilforeningen mener kompetansen rundt lading av elbil burde vært mye høyere.

– Generelt vet nok både bilforhandlere og elektrikere for lite om dette. Vi får mange spørsmål om dette både fra medlemmene våre og fra andre kanter, uttaler generalsekretær i Norsk Elbilforening, Christina Bu.

– Vi er nøye med å informere kundene

Det er Nissan som har solgt flest elbiler i Norge. De mener de informerer så godt de kan.

– Vi oppfordrer alle våre kunder til å kjøpe egne ladebokser, da lader elbilen raskere og sikrere.  Vi har sikkerhet i fokus og vi kurser alle våre forhandlere og ansatte. Det er ikke ulovlig med hjemmelading, men det er riktig at det er en rekke krav som man må følge, uttaler Marina Bakkum, informasjonsdirektør for Nissan i Norden og Baltikum.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap om lading av elbil hjemme:

På fast parkeringsplass for lading av elbil må sikkerhet mot overbelastning og jordfeil ivaretas. Selv om en vanlig kontakt kan tilkobles med 16A er den ikke laget for denne høye belastningen over tid.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap erfarer ofte varmgang og smelteskader ved tilsyn. Slike skader er en stor risiko for brann. I tillegg vil ladesystemet i elbilen maskere en vanlig jordfeilbryter som da ikke vil fungere ved jordfeil. Da kan det oppstå livsfarlige situasjoner som for eksempel brann.

 

https://www.nyladestasjon.no/   28.09.2021)