Det er heldigvis ikke så ofte noen har behov for å klage. De daglige småsaakene er noe man prater med naboen om, men er det alvorlig og man ønsker styret skal ta saken, må man klage skriftlig. 

Vi har et skjema til dette bruk.   Klikk her     word
Kan godt sende en klage uten å bruke skjemaet, men det er en del opplysninger som styret må ha for å behandle saken, derfor er det en fordel å bruke skjemaet 

Se siden "Å bo hos oss" høyre marg.