Styret har brukt sin rettighet til å tilføye et avsnitt i Husordensreglene § 5 - avsnittet vil bli også bli omtalt i kommende årsberetning

"Dersom styret finner søppel (gamle møbler eller annet) hensatt i fellesområder, kjeller, trapperom eller ved siden av konteinere kan styret fakturere andelseier for rydding – min kr 500,– eller videresende faktura fra ryddefirma."