Les her -------- Denne lille brosjyre forteller om HMS i Skåreråsen 2 og
viser også hvilke ansvar andelseiere har - og hva som alle skal kontrollere i egen leilighet