Planlagte utkoblinger

Ved planlagte utkoblinger sender vi varsel om utkoblingen på e-post/SMS til kunden som eier det berørte anlegget. Skriv inn e-post og mobilnummer i din kundeprofil, slik at vi har mulighet til å ta kontakt med deg. 


Uforutsette strømbrudd

Meldinger om plutselige strømbrudd sendes ut når strømbruddet skjer - uansett ukedag eller tidspunkt. Slike varsler må du bestille i tillegg. Fyll inn det aktuelle feltet i din profil. Da får du varsler om både planlagte og uforutsette strømbrudd sendt hit.