Vi fikk melding fra ROAF 

ROAF kontakter dere grunnet feilsortering, spesielt pga. av feilsortering i grønne poser. Vår renovatør fant papp, og annet restavfall i de grønne posene som er for matavfall. ROAFs miljøagenter bidrar gjerne gratis med informasjon og tilrettelegging. Les mer om våre tjenester på https://www.roaf.no/vi-tilbyr/hjelp-til-kildesortering/

Med vennlig hilsen 
Maria T. Antonsen
Miljørådgiver / miljøagent 
(+47) 93615743 / 40 00 29 79 – mta@roaf.no/miljoagent@roaf.no

les her