Generalforsamlingen 2013 ble avholdt 11.04. Nytt styre er valgt. Igjen har vi lykkes med å gjøre et varamedlem interessert i å bli styremeldem, så nå består styret av "gamle vara" :-) og vi ser frem til et nytt spennende år for borettslaget vårt.


 Fra venstre: Nestleder Janne Kittelsen ny, sekretær Bente Langnes ny, styremedlemmer Jacob Sørensen og Gørild Karlsen ikke på valg, ny varamedlem Melmet Sønmez. Foran styreleder Birgith Sørensen
 Varamedlem Arulampalam Vasanthrajan er ikke på bilde.