Valgkomiteen er i arbeid:

har du tips ta gjerne kontakt med richard.rist@scania.no   eller en av de andre blokk-tillitsvalgte:

 

 

Skåreråsen 2-brl - utdrag av våre vedtekter: 8. Generalforsamlingen

8-1 Myndighet:  Den øverste myndighet i borettslaget utøves av generalforsamlingen.

8-2 Tidspunkt for generalforsamling: (1) Ordinær generalforsamling skal holdes hvert år innen utgangen av juni. 

  • Vår dato er 11.april 

8-3 Varsel om og innkalling til generalforsamling: (1) Forut for ordinær generalforsamling skal styret varsle andelseierne om dato for møtet og om frist for innlevering av saker som ønskes behandlet.

  • Oppslag i alle oppganger fra 17.januar
  • Har du forslag til behandling? De må være styret i henne (skriftlig) senest 26.02
  • Vi tar sikte på å dele ut årsberetning med alle saker før påske - eller senest 3.apriil