Generalforsamling 2021 – gjennomføres digitalt

Du kan bruke PC, lesebrett eller Smartphone

Møtet foregår via Teams

Alle som vil delta må melde seg på senest onsdag 14.04 kl 1000

 Når du melder deg på, må du skrive: 
Navn, mobil-nr, adresse eller andelsnummer, e-post – det være den epost som er registrert hos oss. Dvs den som er brukt for å sende ut denne e-posten

Send påmelding til post@skarerasen2.no

Husk!

Det er bare andelseier som har møte- og stemmerett. Dersom andelseier ikke selv vil bli med, må det sendes inn en fullmakt for den person som skal møte. Fullmakten ser du helt forrest i årsberetningen.

Når vi har registrert din påmelding, sender vi ut invitasjon til møtet

Du skal trykke på den lenken som er i invitasjonen

Vi begynner å sende ut invitasjoner etter kl 1500

Og vi begynner innlogging kl 1730

Fint om alle prøver tidlig og alle er klare til å begynne møtet kl 1800


For å følge med på møtet må du ha årsberetningen klar,

Årsberetningen ble delt ut mandag 05.04😊

De få som ikke har e-post har fått brev i postkassen

Har du spørsmål? send dem til post@skarerasen2.no   i god tid     

Om generalforsamlingen les her