Generaforsamlingen er gjennomført, kunne ønsket oss flere delegater, men vi tenker at de som ikke kom også er fornøyd.

Noe utskifting i styret betyr  at vi sier  takk for innsatsen til noen og sier  velkommen til andre -  det er både trist og godt.

I  SÅ2 har vi alltid ansett varamedlemmer som en resurs for boretslaget  og vi bruker våre varamedlemmer aktivt, sier styreleder.

Nytt styremedlem fra nå er Andreas Solberg tidligere vara og nå har vi fått med oss to nye varamedlemmer Heidi Frydenberg og Stian Dalberg.
De vet nå  hva som venter for dem forute. Og så en stor takk til Mehmet og Sunniva som nå går ut av styret.

De øvrige i styret er Bente Strand, Anders Edvardsen, Alexander Storsve, Andreas Solberg og Birgith Sørensen  -- alle tidligere varamedlemmer :

Vi tar nå fatt på en ny meget akriv periode