Sunniva Myrvold ønskes velkommen i styret. Generalforsamling med stor stor oppslutning er gjennomført. Møteleder Hege Hatlem fra Bori tok forsamlingen gjennom alle sakene på en fin og saklig måte. Gav alle anledning til å stille spørsmål.  ( les_Arsberegning_her) At det ble smått med spørsmål tolker styreleder som at styret har gjort en god jobb og gitt god informasjon til beboere gjennom beretning, nyhetsbrev og prosjektnytt.

 

F,v. Alexander, Andreas, Sunniva,, Birgith, Bente, Anders og Mehmet

Beretning og regnskap godkjent uten merknader. Regnskapet viser et driftsoverskudd som er nesten 500tusen bedre enn budsjett.  Penger som kommer godt med når det store ”Rør-prosjekt” til nesten 30 mill settes i gang.
Forslaget om vedlikehold av garasjer er godkjent. Det letter styrearbeidet og gjør det lettere og sørge for et løpende vedlikehold. –

Nå ser vi frem til vår og sommer og ønsker velkommen til dugnad tirsdag 10.mai 


Styret har konstituert seg: 
Bente Strand fortsetter som nestleder,  Anders Edvardsen ble gjenvalgt for  2 år fortsetter som sekretær.   
Styreleder Birgith Sørensen gjenvalgt for 2 år

Protokollen kan du lese her