ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SKÅRERÅSEN II BORETTSLAG, ONSDAG  15.APRIL 2015 KL 18:00 I LØRENSKOG HUS 8 ETASJE PÅ FRAMTIA

Årsberetningen er gått i trykk, vil bli delt ut tirsdag 7.april

 

På generalforsamlingen kan både andelseier og ektefelle/samboere møte, men bare en kan stemme for andelen, § 7 - 2.

Leier har rett til å møte, men uten stemmerett.

Dersom andelseier ikke kan møte selv på generalforsamlingen, kan han/hun i henhold til lov om burettslag § 7-3 første ledd møte ved fullmektig. Generalforsamlingen kan kreve at det fremlegges skriftlig fullmakt fra ektefelle/samboer når andelseieren ikke selv møter. For å være på den sikre siden er det derfor best å ha med seg skriftlig fullmakt i slike tilfeller.

·         Ingen kan være fullmektig for mer enn en andelseier.

·         Navneseddelen leveres i utfylt stand ved inngangen.