Elbil - Garasjer og ladestopler
På møtet i fellesstyrets garasjeutvalg onsdag 07.03 måtte utvalget skifte gir. 
Muligheten for å lade elbil i garasjene er foreløpig lagt på is. 
I rapporten som ble utarbeidet av EDA er en stor misforståelse og det er bare lite «overskudds-strøm» - 
Vi skifter gir! 
Inndrar – foreløpig – 2 ekstra parkeringsplasser fra oss og 3 fra Skåreråsen 3 brl og setter opp ladestolper på de 5 plasser. 
Det vil ikke bli faste plasser, men tanken at de skal kunne brukes etter behov. 
Vi kommer tilbake med flere detaljer når vi vet mere. 
Det blir møte med Norsk Elbilforening i begynnelsen av mai.

 

 


Spørreundersøkelse -høsten 2017 -

vedr behov for elbillading er nå avsluttet.  Alt for mange "hjemmesittere" som vi antar ikke er interessert i saken.-- I SÅ2 har bare 54% av beboerne svart

Og legger vi sammen "vil ikke ha og har ikke svart." utgjør det 75% 
Og det er i dag 3 elbiler i vårt borettslag og 7 som tenker å kjøpe elbil i 2018. 16% tenker å kjøpe elbil i tiden frem til 2021

Vi sammenstiller tallene med Skåreråsen 3 sist i neste uke.

 

Spørreundersøkelse vedr behov for elbillading avsluttet. -- første gang punlisert 03.09.2017 -- undersøkelsen --  siste oppdatering 06.05.2018