Dyrehold tillates under forutsetning av at skjemaet "Søknad om dyrehold" er utfylt og erklæringen er undertegnet og godkjent av styret, samt at forpliktelsene i erklæringen overholdes.

Du som har husdyr må derfor fylle ut og signere på skjemaet (som du finner på baksiden av dette brevet). Utfylt skjema legges i styrets postkasse i Skårer Terr 12 - eller til post@skarerasen2.no

Å ha husdyr uten godkjennelse er en klar overtredelse av husordensreglene

  • Firmaet som slår gressekantene mot veien finner denne jobben meget ubehagelig pga. store mengder hundeavføring. 
    Firmaet som vasker trapper har også påtalt mye skitt fra hundene
  • Vi har også fått klager på at hunder luftes uten å være i bånd   (men de hundene er selvfølgelig ikke fra vårt borettslag! Eller er de? )

Vi ønsker ikke å ha problemer pga husdyr, og ber derfor om at alle som har husdyr også tar ansvar.