Stor oppslutning om beboermøtet og ekstraordinær generalforsamling  onsdag 20.januar
Obos Prosjekt var tilstede - informerte og besvarte spørsmål fra andelseierne
Til behandling forelå
Forslag fra styret om total rehabilitering av soilrør (avløpsrør) alle sluk og alle vannrør og våtrom i borettslaget

2.1
Hovedgrunnpakke:

Totalrehabilitering av soilrør (avløpsrør) vannrør og alle sluk og våtrom i borettslaget.
Forslag til ​Vedtak: Grunnpakke
”Generalforsamlingen i Skåreråsen 2 brl vedtar totalrehabilitering, dvs total utskiftning, av samtlige soilrør og vannrør i borettslaget, samt rehabilitering av samtlige våtrom hvor utskiftningen av soil‐ og vannrør gjør rehabilitering nødvendig eller våtrommet ikke tilfredsstiller nødvendig vannsikkerhet i henhold til dagens forskrifter. Rehabiliteringen gjennomføres som et fellestiltak med lik kostnadsfordeling for 3- og 4 roms andeler og mindre for 1 roms for andeler (i forhold til størrelsen)

-     Enstemmigt vedtatt
 
2.2
Forslag til Vedtak: Finansiering

Styret gis anledning til å ta opp lån til å utvide lån/fellesgjeld med inntil 30 millioner for å foreta nødvendig vedlikehold av boligmassen (Utskifting av vann og avløpsrør), med pantesikkerhet og prioritet før innskuddene.
 -    Enstemmigt vedtatt

2.3
Utvidet grunnpakke : Felles varmtvannsanlegg
Klargjøring for felles varmvannsanlegg evt gjennomføring av felles varmtvannsanlegg
Forslag til Vedtak: Forespørsel legges inn som opsjon i anbudsbeskrivelsen
Enstemmigt vedtatt

Veien videre

Den foreløpige planen er med tiltenkt fysisk oppstart våren i 2017.
Prosjekter av denne type deles gjerne inn i 3 faser.

 • Fase 1: Utarbeidelse av beskrivelse (funksjonsbeskrivelse, byggherrekrav)
 • Fase 2: Analysering av tilbud, kontrahering av entreprenør
 • Fase 3: Gjennomføring

Fremdriften er avhengig av flere faktorer som per i dag er ukjente, som blant annet kapasitet hos rådgiver, entreprenørenes kapasitet og hvilke ønsker byggherren har vedrørende byggestart.

Allikevel skisseres følgende milepæler/ hovedaktiviteter for å belyse gangen i prosjektet:
 • Utarbeidelse av beskrivelse (fase 1) – 2-3. kvartal 2016.
 • Kontraheringsfase (fase 2) – 3-4.kvartal 2016.
 • Oppstart - 2. kvartal 2017.
 • Informasjonsmøter for beboere hvor også entreprenør deltar.
 • Førbefaringer i leiligheter.
 • Produksjon.
 • Kontrollbefaringer i leiligheter og fellesareal.
 • Antatt ferdigstillelse - 1.kvartal 2018

Vi lager en mappe på kontoret med den info vi sender ut slik at de som ikke har tilgang til internett kan komme ned mandag kveld og se i mappen om det er noe de ikke har fått med seg.

Pr dato har vi ingen eksakte priser, men må legge andres prosjekter til grunn.
Dersom vi skal låne  30 mill  - øker felleskostnaden 

til 2,5% på 35 år = kr 1000 pr måned

til 3,5% på 35 år = kr 1157 pr måned

Dette vil gi reduksjon i skatten på ca kr 150.- til kr 200.- pr md
Økningen vil komme når lånet blir tatt opp, antakelig 2.kvartal 2017

les mer 

http://www.skarerasen2.no/Prosjekt20162017.aspx