Les om  "Det aktive 10'året da vi bruke om lag 40 Mill"