Alle våre strømmålere blir byttet mellom 11.01.2017-16.03.2017. 
Målerbytttet tar omlag 20 minnutter og det gjelder også våre fellesområder - så kommer du til en mørk kjeller så skal det altså være meget kortvarig