Informasjonshefte - med årlig oppdatering. 

Her kan du lese "alt om Skåreråsen 2 brl" 

(erstatter alle tidligere utgitte hefter)