Sak 92//2016
Seniorlaget – Blokktillitsvalgte oppgaver 2016 -- Sak 92 - Møte 26.04
Detaljert arbeids-oppgaveliste sendt tillitsvalgte 26.04. 2016


Gjennomført hittil i år:  

 • Kordinert med elektrikker i lia 16
 • Vindu – fra 2009- i Skårerlia 18 – ordnet.
 • Vi måtte kontakte fabrikk for å få deler --FH
 • fukt lekkasje i altantak ST 12, 4 et th – Frank-Henry følger opp
 • etter møte 26.04 feier grusen ut fra sokkelen-   så FG kom til  med feiemaskin.. OK
 • Vaskerier - brukerveiledning………………………….… OK 11.05.2016
 • Kjørt bort litt fra 4 kjellere………….…………………............. OK 11.05.2016
 • Fått ut gamle møbler fra kontor ....skruet sammen nye seksjoner ......OK 18.05

Er det noe du kan ha lyst å bidra med ? da er det bare å ta kontakt med styreleder smiley


Nye oppgaver:

 • Vask av plater under vindu i Skårer Terr 22 – ved gavlen
 • Jord ved ST 12-16: kjøpes inn og det såes gress i bedet……-igangsatt …..
 • Lekeplass  - rapport mottatt – arbeidet igangsatt……………………………….
 • Altantak over ST 12 – tv – utvendig lekkasje reparerer takpappen
 • Inngangspartier  sokkel – 
 • Må ha grus/asfalt  i i ST 6. Bestilt ved Vaktmesterkompaniet.
  De håper det blir gjort før 20.06
 • ST  nr 6-8-10 må pusses, spyles, sparkles, males
 • gjelder også ST 18-22 og kanskje alle
 • Inngangspartier -- Olje del av inngangsdører,
  det er bare nødvendig å ta håndbrettet

Andre småoppgaver:

 • Vaskeri ST 18 : kranen på varmvannsbeholder byttes ……………
 • Sjekk såpe klump i en vaskemaskin………………………………………….
 • Vaskeri ST 6 – tett sluk – det må lages en stake med krok……………..
 • Male grunnmur – sokler og ”brønn”..………………………………….
 • Maling – sokler, må koordineres med klipping av buske ………..
 • Garasjetak 1-67-- alle tak må feies…………………………………………………..
 • Søppelrom-  plater i tak  under sjakten- stått o på listen fra 2013 
   

Blokktillitsvalgte –  

 • Sykkelstativer – 14 stk er bestilt/levert 10.05…………..
 • Rydder i sykkelkjeller på vanlig måte, med lapp og frist……….
 • Om det er noen plater over ventiler på utsiden som må byttes.. Slia 16-22.. OK
 • Sjekker om det noen ventiler i sokkelen - innvendig- som må byttes ……..

Senior/Blokk:
Listen er ikke 100% - det kommer ”daglige” tillegg og ser DU noe som bør gjøres men ikke er på listen ?? Vennligst gi oss en tilbakemelding