Ja vi er ferdige. Byggefirma DVS har fulgt arbeidsplanen helt perfekt.

Det er levert ut evalueringsskjema til alle. DVS tar kontakt med de som melder om feil og mangler, da vil dette bli rettet opp før vi vi tar sluttkontrollen etter påske.

Husk bare skriftlige meldinger om feil eller mangler. Om du treffer på et styremeldem og forteller noe vil ikke det bli registrert som en mangel.