Årets informasjonshefte er nå delt ut i alle postkasser. Er det noe du kunne ønske var med? ta da vennligst kontakt så vi kan legge det på huskelisten for neste år:-) 

Protokoll fra styremøte 23.05 finner du på protokollsiden.