Parkering – endring av kontrollavgiftene.
Det vil bli noen endringer på skiltene også – men foreløpig kan vi si :
Nye kontrollavgift satsene er som følger:

Parkering forbudt – inne på borettslagets gang/stikkveier. Kr 600,-
Dersom urskiven er feilinnstilt: kr 300,-
Uten utskiven er det umiddelbart kr 600.-
Husk vi kan parkere inne på borettslagets gang/stikkveier i maks 25 minutter

Gjesteparkering (maks 3 døgn)kr 600,-
Forbudt for beboere/(naboer) kr 300,-
Uten gjestekort kr 300,-

Ordinære parkeringsplasser:
Feilparkering på reservert plass/faste plasser kr 600,-
Hc-plass uten kommunal (blå) tillatelse kr 900,-