Viktig info om elbil-lade-plasser –  Har sendt e-post til alle 😊

Er du ikke registrert ved Fortum ?   Les her  -- send din registering og få gratis ladebrikke fra Fortum
Registrering til styret ser du på side 2